Close

เหตุการณ์สำคัญ ของบริษัท

เหตุการณ์สำคัญของอิตัลไทย

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย มุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมไทย โดยใช้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สะสมมาอย่างยาวนานจากการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในหลากหลายสาขาจนประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้

ธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทอิตัลไทย จะไม่หยุดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆ เราจะพัฒนาคน และองค์กรไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้ได้ความคิด และมุมมองที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ สินค้า บริการ และประสบการณ์ ที่ตอบความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวันได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่ง และจะสร้างความรุ่งเรืองให้กับชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ได้เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกันกับเรา

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ กลุ่มบริษัทอิตัลไทย จะนำความเชี่ยวชาญที่หลากหลายหลอมรวมเข้ากับมุมมองที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อนำพาองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปสู่ความก้าวหน้า และการค้นพบโอกาสครั้งใหม่อยู่เสมอ

วิสัยทัศน์

สร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน ด้วยธุรกิจที่เป็นเลิศจากความคิดที่ก้าวหน้า

พันธกิจ

เราสร้างคนให้เติบโตเป็นพลังผลักดันองค์กร เพื่อให้พวกเขาค้นพบโอกาสใหม่ๆ และส่งมอบสินค้า บริการ ประสบการณ์ที่สร้างผลกระทบยิ่งใหญ่แก่พันธมิตร ลูกค้า และสังคมของเราอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

ที่อิตัลไทย ทุกคน คือ ผู้สร้างอิตัลไทยให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
และสนุกกับการทำงานและสิ่งท้าทายกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของเรานี้
จะนำพากลุ่มบริษัทอิตัลไทยไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมั่นคงและงดงาม

วัฒนธรรมองค์กรอิตัลไทย

หลักปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย

Listen. Speak. Share. เปิดใจฟัง ตั้งใจพูด พร้อมแบ่งปัน การทำงานเป็นทีมอย่างร่วมมือกัน ทำให้เราไปได้ไกลและเร็วกว่า ซึ่งหัวใจสำคัญ คือการสื่อสารกันให้มากขึ้น

Learn and grow เรียนรู้ เพื่อเติบโต พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เรียนรู้จากสิ่งรอบๆ ตัว เรียนรู้จากทั้งความสำเร็จ และความผิดพลาดจากประสบการณ์ทั้งในการทำงาน และนอกเหนือจากงาน

Create an Impact สร้างผลลัพธ์ที่ดี คิด และทำสิ่งที่แตกต่าง เพื่อสร้างผลกระทบที่ใหญ่กว่างานที่เคยทำ

Do what is right ทำสิ่งที่ถูกต้อง เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อบริษัท และถูกต้องที่สุดกับทุกคนที่เราร่วมงาน

Bring fun to work พกความสนุกมาทำงานด้วย ใส่ “หัวใจ” ลงในทุกอย่างที่ทำ สร้างบรรยากาศการทำงานทุกวัน ที่เต็มไปด้วยความคิดบวก ความมุ่งมั่นตั้งใจ และเสียงหัวเราะ

Never give up อย่ายอมแพ้ มองอุปสรรคและความท้าทายเป็นเรื่องปกติของการทำงาน การเอาชนะและก้าวข้ามไปได้จะทำให้เราเก่งและแกร่งขึ้น

องค์กรอิตัลไทย