Close

ที่อิตัลไทยเราเชื่อว่า คนเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญทั้งในการพัฒนาบุคลากรปัจจุบัน และคัดสรรบุคคลใหม่ที่มีคุณภาพ และความสามารถเข้ามาทำงานร่วมงานกับเรา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สินค้า บริการ และประสบการณ์ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ วันได้อย่างแท้จริง เราจะร่วมกันสร้างความสำเร็จและความรุ่งเรืองเติบโตให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องไปด้วยกัน

ติดต่อขอข้อมูล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มบริษัทอิตัลไทย

66(0)2090 0999 Ext.3500-3506 

66(0)2723 4420-5 Ext. 3115

66(0)231 901031-40 Ext. 3151 

66(0)2 255 3767 | www.onyx-hospitality.com

66(0)2237 0077 EXT. 707

66(0)2659 9000