Close

ITALTHAI ITALTHAI GROUP

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย เป็นกลุ่มธุรกิจแนวหน้าของประเทศไทย ก่อตั้งโดย นพ. ชัยยุทธ กรรณสูตร และ มิสเตอร์ จิโอจิโอ เบลลินเจียรี่ เมื่อปี พ.ศ. 2498

โดยแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ “กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก และธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมและก่อสร้างแบบครบวงจร” ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และ “กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและ ไลฟ์สไตล์” ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สามารถแข่งขันได้กับทั่วโลก